Biro SCAPELAB načrtuje in uresničuje okolja, ki preobražajo način poslovanja, delovanja ali življenja.

Za biro značilno integralno načrtovanje nastaja skozi preplet inženirskega in oblikovalskega procesa, v katerem sodeluje vrsta strokovnjakov-specialistov z različnih področij. Tako nastajajo rešitve, ki optimalno izkoriščajo razpoložljive danosti, ter s tem inovativno uresničujejo priložnosti investitorja na področju urbanizma, arhitekture, izrabe virov in uporabnosti.

Osredotočamo se na iskanje trajnostnih rešitev za kompleksne prostorske izzive. Zgrajene prostore namreč razumemo kot orodja, ki naj investitorju pomagajo dolgoročno preseči omejitve obstoječega stanja.

V več kot desetletju delovanja smo se razvili v načrtovalce in kompetentne upravljalce projektov različnih meril – od načrtovanja posameznih stavb preko urbanističnih rešitev do vodenja urbanističnih postopkov. Za svoja dela smo avtorji biroja prejeli več tujih in domačih nagrad.

Facebook Na vrh