CENTER ZAŠČITE IN REŠEVANJA 2014

Programirana streha

Odprt prostor brez podpor omogoča osebju v nadzornem centru učinkovit pregled in komunikacijo, interventnim ekipam pa prosto razporejanje vozil in neovirano gibanje po prostoru.
Nadzorni center gasilske brigade ima iz medetaže zagotovljen pregled nad garažo in interventnim izvozom gasilskih vozil na Kranjčevo cesto.
Svetlobnik nad spalnicami je najbolj učinkovita povezava do gasilskih vozil in osvetljuje garažni prostor.
Komunikacijski pasovi med posameznimi programskimi sklopi razrežejo enovito etažo v ločene programske sklope z možnostjo nadzorovanega dostopa.
Programirana streha previseva preko volumna garaže kot konzolni nadstrešek, ki poteka okoli hiše. Z globino 5m nadstrešek ščiti delovne površine pred vremenskimi vplivi ter omogoča gibanje okoli hiše.
Z ustreznim pozicioniranjem in vključitvijo stolpa v fasadni ovoj in volumetriko vhoda, je ustvarjena značilna prostorska sekvenca z zahodne strani, ki je s stališča, kako obiskovalci doživljajo celoten kompleks, tudi najpomembnejša.
Prometna ureditev predvideva jasno ločitev intervencijskih poti in ostalega prometa. Obiskovalci uporabljajo ločeno parkirišče, ki je organizirano med objektom gasilske brigade in objektom mestnega redarstva.
TIP PROJEKTA: Javni natečaj NAROČNIK: Gasilska brigada Ljubljana in Mestna občina Ljubljana POVRŠINA OBMOČJA: 19.350 m2 POVRŠINA GRADNJE: 6.900 m2 SKUPNA POVRŠINA TAL: 19.700 m2 LOKACIJA: Ljubljana, Slovenija LETO PROJEKTA: 2014 PROJEKTNA SKUPINA: ARHITEKTURA: Marko Studen, Boris Matić, Jernej Šipoš, Jana Kraševec, Paul Louis Bourel, Aleksandra Rakinić, Peter Sovinc, Ivan Zuliani VIZUALIZACIJE: Bine Tekavec, Jan Jazbec KONSTRUKCIJA: Iztok Šušteršič, Bruno Dujič PROMET: Boštjan Račič ENERGETSKA ZASNOVA: Ranko Božović POŽARNA VARNOST: Andrej Fojkar STATUS: Natečajni predlog, priznanje
Facebook Na vrh