NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA: NATEČAJNI PREDLOG

Stavba osrednje nacionalne knjižnice

Ostanki rimske Emone označujejo vhod v knjižnico. Tu lahko obiskovalci kupijo knjigo ali spominek, obiščejo razstavo, se srečajo na kavi ali se zberejo pred predavanjem.
Nova knjižnica ima velik volumen, ki se lokalnemu kontekstu prilagaja kot kompleks treh povezanih, samosvojih objektov.
Vizualna sorodnost volumnov ustvarja prostorski dialog z obstoječimi stavbami in daje značaj celotnemu območju mesta.
Stopničasti trg poveže mestno pritličje z ostanki rimske Emone in je uporaben tudi kot amfiteater za raznovrstne dogodke.
Vhodna čitalnica je velik dnevni prostor mesta z izrednim razgledom na Staro Ljubljano in Ljubljanski grad.
Čitalnice se nizajo druga nad drugo in so postavljene tik ob gradivu v prostem pristopu. Delijo si pogled na strehe Stare Ljubljane, silhueto mesta in Karavanke. Obilica severne svetlobe zmanjšuje porabo električne energije.
Tri volumne knjižnice – čitalnica, gradivo v prostem pristopu in arhiv – delijo reže, ki v globino prepuščajo svetlobo in hkrati omogočajo komunikacijo.
Večnamenska dvorana s spektakularnim razgledom na mesto je zanimiva za reprezentativne in komercialne dogodke, kar knjižnici ponuja dodaten vir dohodka.
Dobra arhitekturna zasnova in ustrezne tehnične rešitve (dvojna in prezračevana pročelja, proizvodnja električne energije, rekuperacija in denimo nizkotemperaturno sevalno ogrevanje) zagotavljajo porabo na ravni, ki jo dosegajo le pasivne stavbe.
TIP PROJEKTA: javni natečaj, priznanje NAROČNIK: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo POVRŠINA OBMOČJA: 6.300 m2 POVRŠINA GRADNJE: 3.100 m2 SKUPNA POVRŠINA TAL: 20.000 m2 PRORAČUN: 38 mio EUR LOKACIJA: Ljubljana, Slovenija LETO PROJEKTA: 2012 PROJEKTNA SKUPINA: Marko Studen, Miha Dobrin, Boris Matić, Jernej Šipoš, Miha Brezavšček, Alexander Niño Ruiz, Rebeka Bučinel, Matic Blatnik, Eva Matjašič, Tomi Maslovarič, Bine Karol Tekavec (ARHITEKTURA), Doris Dekleva Smrekar (KNJIŽNIČARSTVO), Metod Frilc (VIZUALNA PODOBA), CBD (KONSTRUKCIJA), EnPlus (OPTIMIZACIJA), Landscape (KRAJINSKA ARHITEKTURA), Lars Bylund (OSVETLITEV), Andrej Srna (VARSTVO PRED POŽAROM) STATUS: natečajni predlog
Facebook Na vrh