NOVA SLOVENSKA: NATEČAJNI PREDLOG

Vizija osrednje ulice v glavnem mestu

Slovenska cesta je bila do nedavnega prometnica z veliko avtomobili. Nova ureditev jo preobrazi v poseben prostor mesta, prijazen pešcem.
Nov drevored in poseben betonski tlak poenotita prostor Slovenske ceste in mu data specifičen značaj.
Glavni element nove ureditve je enostranki drevored, ki daje senco in novo vizualno podobo Slovenske ceste.
Izvedba osrednjega dela je prva faza ureditve, ki se bo predvidoma raztezala od Bavarskega dvora vse do Aškerčeve ceste.
Potek komunalne infrastrukture in razdalja med hišami dovoljujeta samo enostranski drevored. Ob tem na vseh delih Slovenske ostane dovolj prostora za pešce, kolesarje, in predprostore hiš (lokale na prostem...)
TIP PROJEKTA: Vabljeni natečaj NAROČNIK: Mestna občina Ljubljana POVRŠINA OBMOČJA: 14.543 m2 POVRŠINA GRADNJE: 14.543 m2 SKUPNA POVRŠINA TAL: 14.543 m2 LOKACIJA: Ljubljana, Slovenija LETO PROJEKTA: 2013 PROJEKTNA SKUPINA: DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI (Aljoša Dekleva, Tina Gregorič), 2 K ARHITEKTONSKI URED (Davor Katušič, Jana Kocbek), SADAR + VUGA (Jurij Sadar, Boštjan Vuga), SCAPELAB (Marko Studen, Miha Dobrin, Boris Matić) STATUS: Izdelava projektne dokumentacije
Facebook Na vrh