TEHNOLOŠKO SREDIŠČE ELES: NATEČAJNI PREDLOG

Tehnološka stavba nacionalnega distributerja električne energije

Sedež nacionalnega distributerja električne energije je natančen in premišljen tehnološki objekt, ki se iz krajine dviga kot prepoznaven element identitete podjetja.
Različne funkcije novega središča – od parkiranja in skladiščenja do proizvodnje in uprave - obdaja transparenten ovoj, ki različne volumne povezuje v enoten objekt in jih hkrati ščiti pred pregrevanjem.
Reprezentativni vhod je postavljen v središče parkirnih etaž na terenu.
Skupni prostor se v dveh etažah odpira kot povezovalna hrbtenica objekta. Ob njem so umeščene sejne sobe, čajne kuhinje ter zelena streha – to so tudi prostori, ki si jih zaposleni delijo.
Proti ozelenjeni strehi odprt delovni prostor ponuja optimalne svetlobne in temperaturne pogoje za zahtevno intelektualno delo v skupini.
Center vodenja je srce novega objekta. Od tu bo potekalo upravljanje pretoka električne energije tako po ozemlju Slovenije kot tudi znotraj povezav evropskega električnega omrežja.
Odvečno toploto odvaja podtalnica, preko sistema termične aktivacije betonskega jedra. Pregrevanja preprečujeta senčilo ter zelena streha.
Toplotna črpalka omogoča zajemanje toplote iz podtalnice, ogrevanje pa dodatno podpirata še odpadna energija strežnikov ter rekuperacija odpadnega zraka iz pisarn.
TIP PROJEKTA: javni natečaj, 1. nagrada NAROČNIK: Elektro-Slovenija POVRŠINA OBMOČJA: 24.194 POVRŠINA GRADNJE: 12.500 SKUPNA POVRŠINA TAL: 30.290 PRORAČUN: 42 mio EUR LOKACIJA: Dol pri Ljubljani, Slovenia PROJEKTNA SKUPINA: Marko Studen, Miha Dobrin, Jure Balentin, Matic Blatnik, Miha Brezavscek, Tomaz Budkovic, Jana Krasevec, Boris Matic, Peter Sovinc in Jernej Sipos (ARHITEKTURA); Genera (HVAC); Enplus (OPTIMIZACIJA); Landscape (KRAJINSKA ARHITEKTURA) STATUS: pridobljeno gradbeno dovoljenje
Facebook Na vrh