NOVA LUCIJA: CITY CENTER

Preobrazba zapostavljenega prostora v območje višje kakovosti bivanja.

Med kraji na slovenski obali Luciji še ni uspelo oblikovati lastne identitete. Je obmorski kraj, a njeni občani živijo brez neposrednega dostopa do morja. Je mesto, a brez središča. Je skupnost, a brez programov, ki bi jo povezovali in krepili.
Najbolj opazna poteza celostne ureditve območja bo gotovo privlačna parkovna ureditev. Park tisočerih dreves bo dejavnosti in prostore med današnjo avtobusno postajo in obalo simbolno povezal v kakovostno mediteransko krajino.
Novo središče kraja se bo razvilo okrog trga s trgovinami, tržnico in ribarnico. V centru bodo tudi otroška igrišča, sodoben zdravstveni dom in nova knjižnica.
Z novim zdravstvenim domom bodo številne razseljene zdravstvene storitve postale dostopnejše, združene in občanom na voljo pod eno streho.
Nova knjižnica bo postala kulturno središče Lucije. Rešila bo tudi potrebe lokalne skupnosti po galerijskem prostoru, prostoru za prirejanje delavnic, predavanj in prireditev za otroke.
Zasnova nove Lucije je načrtovana celostno in temelji na koncentriranju vseh predvidenih programov v le nekaj kompaktnih objektov omejene velikosti, ki so preudarno položeni v obsežne parkovne površine. Skupni učinek je popolna sprememba karakterja Lucije, ki dobi značilno mediteransko podobo in strukturo, podrejeno kakovosti bivanja.

TIP PROJEKTA: Vabljeni natečaj NAROČNIK: Občina Piran in Marina Portorož LOKACIJA: Lucija, Slovenija LETO PROJEKTA: 2012 PROJEKTNA SKUPINA: SCAPELAB: Marko Studen, univ. dipl. inž. arh., M.Sc., Boris Matić, mag. inž. arh., Jernej Šipoš, univ. dipl. inž. arh. Miha Brezavšček, mag. inž. arh. Alexander Nino Ruiz, univ. dipl. inž. arh. Matic Blatnik, mag. inž. arh./ ARHITEKTI DOBRIN: Miha Dobrin, univ. dipl. inž. arh.,doc.dr.Ilka Čerpes, univ. dipl. inž. arh., Eva Matjašič, univ.dipl.inž.arh., Rebeka Bučinel, univ. dipl. inž. arh., Jana Kraševec, univ.dipl.inž.arh. ter BURGOS & GARRIDO ARQITECTOS ASOCIADOS: Francisco Burgos, Ginés Garrido, Javier Malo de Molina (koordinator )Pilar Recio, Elena Garicano, Jonás Prieto, Alberto Lopez (fotomontaža) Hector Perez (fotomontaža)
Facebook Na vrh