SLOVENSKA CESTA 2020: VIZIJA

Vizija preureditve glavne prometnice skozi prestolnico

Slovenska cesta 2020- video predstavitev.
Obstoječe stanje: Slovenska cesta je vir onesnaženja, hrupa, zastojev in simbol nizke kakovosti življenja v mestu.
Med preobrazbo odstranimo vse prometno-tehnične elemente – od cestišča in robnikov do semaforjev in znakov.
Prostor poenotimo s preprosto potezo – z barvanjem tlaka. Slovenska cesta pridobi samosvojo identiteto, sodobno in drugačno od starega mestnega jedra.
Učinkovito prepletanje grafičnega vzorca, urbane opreme, kipov velikega merila, zasaditve in programov spremeni nekdanjo prometnico v dinamično središče države.
Slovenska cesta se postopoma razvije v prostor velikih razsežnosti. Na njem potekajo dogodki lokalnega in nacionalnega pomena.
Nekoč zapostavljeni prostori ob prometnici se razvijejo v živa programska središča.
Zaprašen podhod postane sodobno in dostopno podmestje z mestnim kinom.
Nekdaj problematično območje zaživi v prepletu razširjenega Argentinskega parka, osrednjega prostora in stopničastega trga.
Nekdanja prometnica se spremeni v javen in ljudem privlačen prostor izrednih razsežnosti. V njem se skrbno prepletajo programi, ureditve in rešitve, ki postanejo dinamično središče države in značilna posebnost Ljubljane.
TIP PROJEKTA: Naročilo NAROČNIK: Mestna občina Ljubljana in Društvo arhitektov Ljubljana POVRŠINA OBMOČJA: 1.300 LOKACIJA: Slovenska cesta, Ljubljana LETO PROJEKTA: 2012 PROJEKTNA SKUPINA: Marko Studen, Miha Dobrin, Miha Brezavšček, Jana Kraševec, Boris Matić, Eva Matjašič, Jernej Šipoš STATUS: Idejna zasnova
    Facebook Na vrh