ŠPORTNI PARK PORTOVAL

Celostno domovanje različnih oblik športa

Podobo športnega parka zaznamujeta vizualno učinkovito povezana stadion in večnamenska dvorana.
Kontinuirana tlakovana površina poveže dvorano in stadion, v južnem delu služi kot parkirišče, na koncu pa prevzame vlogo tribune.
Velika ploskev iz poliranega jekla nadkrije vse zunanje tribune. Zaradi množice majhnih stebrov je videti kot bi lebdela. Tako nastane velik in pokrit javni prostor, novi trg v mestu in odlična razgledna točka na staro jedro mesta Velenje.
Športna dvorana je osvetljena z dnevno svetlobo, naravno prezračevana in enostavno dostopna - s terena obiskovalci vstopijo neposredno na sredino tribun.
Dvorana je štiristranska in kot taka dober pogled na dogajanje omogoča maksimalnemu številu obiskovalcev.
Ker je stadion vkopan, je od zunaj praktično neviden. Kompleks obdaja krajinski prstan, nova dodana vrednost v mestu.
Uporabljene rešitve - kot so denimo bela barva, ki odbija 85% sončnih žarkov, naravno prevetrovanje, free cooling, zajem zraka in odvod skozi najvišjo točko na strehi - se osredotočajo na kriterija izvedljivosti in nizke vrednosti investicije oziroma obratovalnih stroškov.
Lesena konstrukcija omogoča izrabo lokalnega vira, vključitev in zaposlitev lokalne lesne industrije.
TIP PROJEKTA: Javni natečaj, priznanje NAROČNIK: Občina Novo mesto POVRŠINA OBMOČJA: 18.500 m2 PRORAČUN: 39 mio EUR LOKACIJA: Novo mesto, Slovenija LETO PROJEKTA: 2011 PROJEKTNA SKUPINA: Marko Studen, Miha Dobrin, Jure Balentin, Matic Blatnik, Miha Brezavšček, Tomaž Budkovič, Jana Kraševec, Boris Matić, Eva Matjašič, Aleksandra Rakinić, Jernej Šipoš (ARHITEKTURA), Josip Konstantinovič (KONSTRUKCIJA), Landscape (KRAJINSKA ARHITEKTURA), Menerga (HVAC) STATUS: Natečajni predlog
Facebook Na vrh